תגית: beit shemesh

מרוץ אנה רוזנפלד

Anna Rosenfeld

המרוץ הבא הוא בחסות אחת הרצות בקבוצה, ומומלץ מאוד כמפגש בין הקבוצה שלנו בגוש עציון לבין קבוצת הריצה של רצי בית שמש.

כמידי שנה, "ריצה לזכרה של אנה רוזנפלד השנתית" תערך ב 20 לדצמבר, ביום ו'.  ניתן יהיה לרוץ 10 ו 20 ק"מ.  נא להשתמש בקישור הבא כדי להירשם למרחק הרצוי כדי שנדע להיערך בהתאם (מים).

http://www.wizevents.com/survey/2341

הלוגיסטיקה היא כדלהלן:  ישנם שתי הקפות של 10 ק"מ.  הזינוקים יהיו בדירוג על מנת שכולם יסיימו ביחד.  תפילה ב"בית כנסת פיגינסון" בבית שמש (נופי אביב) ב 6:15.  הזינוק הראשון לאלה שרצים את כל ה 20 ק"מ יהיה ב 7:00 בבוקר.  הזינוק השני יהיה ב 8:00 בבוקר.  הריצה היא בתפזורת, אך יש לציין שהמרוץ היא ריצה חברית יותר מאשר תחרות וכולם שם כדי לעזור.

לאחר המרוץ תהיה ארוחת בוקר ב"בית הכנסת פיגינסון" ב 9:15 של משפחת רוזנפלד.  האירוע הוא ללא עלות.  אין מדידות רשמיות של זמן.  אין מיקום ופרסים – רק לחמניות דבש.  בואו להשתתף באירוע ריצה עם חברים לריצה.

Again this year, the Beit Shemesh Running Club is hosting a very special event, the 3rd annual "Anna's Run" in memory of Anna Rosenfeld, z"l, to be held on Friday December 20th.  You will be able to run either a 10 km or 20 km trail course.  Please click on the link below to register for the distance you plan to run so we know how much water to place on the course.

Logistics for the run are as follows. There will be two 10 km loops.  The starting times will be staggered so that we finish together.  Davening will be at 6:15 at Beit Knesset Feigenson in Beit Shemesh (in the lower level social hall).  The first 10 km loop for those running the full 20 km will begin at 7:00 am. The second 10 km loop will begin at 8:00 am. This is a friendly run rather than a race.

After the run, there will be a breakfast in the Beit Knesset Feigensen social hall at 9:15am sponsored by the Rosenfeld family. There is no fee, no official timing, no awards, and no prizes, only a community run followed by breakfast featuring Sue’s famous sticky buns. Come out and have a nice time with your fellow runners.

http://www.wizevents.com/survey/2341

מרוץ אנה רוזנפלד

המרוץ הבא הוא בחסות אחת הרצות בקבוצה, ומומלץ מאוד כמפגש בין הקבוצה שלנו בגוש עציון לבין קבוצת הריצה של רצי בית שמש.  מאוד מומלץ

The following event is sponsored by one our fellow runners, and is a great opportunity to meet the Beit Shemesh running group.  Recommended highly

כמידי שנה, "ריצה לזכרה של אנה רוזנפלד השנתית" תערך ב 23 לנובמבר, ביום ו'.  ניתן יהיה לרוץ 14 ו 28 ק"מ ב"על דרך בורמה".  נא להשתמש בקישור הבא כדי להירשם למרחק הרצוי כדי שנדע להיערך בהתאם (מים).

http://wizevents.com/survey/1699

Again this year, we are hosting a very special event "The 2nd annual Anna Rosenfeld Memorial Run" to be held on Friday November 23rd.  You will be able to run either 14 km or 28 km on the Burma Road.  Please click on the link below to register for the distance that you plan to run so we know how much water to place on the course.

http://wizevents.com/survey/1699

הלוגיסטיקה היא כדלהלן:  ישנם שתי הקפות של 14 ק"מ.  הזינוקים יהיו בדירוג על מנת שכולם יסיימו ביחד.  תפילה ב"על דרך בורמה" ב 6:15.  הזינוק הראשון לאלה שרצים את כל ה 28 ק"מ יהיה ב 7:00 בבוקר.  הזינוק השני יהיה ב 8:20 בבוקר.  הריצה היא בתפזורת, אך יש לציין שהמרוץ היא ריצה חברית יותר מאשר תחרות וכולם שם כדי לעזור.  תהיה נוכחות של רכב הצלה למקרה הצורך.

Logistics for the run are as follows: There will be two 14 km loops.  The starting times will be staggered so that we finish together.  Logistics for the run are as follows. Davening will be at 6:15 at Al Derech Burma.  The first 14 km lap for those running the full 28 km will begin at 7:00 am. The second 14 km lap will begin at 8:20 am. Obviously, we will not all run together. but please note that this is a friendly run rather than a race and we will all help each other out. There will also be a rescue vehicle in case someone wants to bail out.

לאחר המרוץ תהיה ארוחת בוקר ב"על דרך בורמה" ב 9:45 של משפחת רוזנפלד.  האירוע הוא ללא עלות.  אין מדידות רשמיות של זמן.  אין מיקום ופרסים – רק לחמניות דבש.  בואו להשתתף באירוע ריצה עם חברים לריצה.

After the run, there will be a breakfast at Al Derech Burma at 9:45am sponsored by the Rosenfeld family. There is no cost for this event.  There will be no official timing. There will be no awards or prizes – only sticky buns. Come out and have a nice time with your fellow runners.

נתראה שם.  עם משהו מעוניין לעזור ניתן ליצור קשר עם חיים 054-351-8009

See you all there. If anyone would like to help provide logistical support along the course, please be in touch with Chaim 054-351-8009.